Gyelmo Yudra Nyingpo

De Dzogchen wiki
Aller à : navigation, rechercher

Gyelmo Yudra Nyingpo (rGyal mo g.Yu sgra snying po) རྒྱལ་མོ་གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ།

Voir sous Yudra Nyingpo.